Rreth Nesh

Zyra Ligjore ”Gjelaj” Zyrë avokatie profesionale .

Misioni ynë

Zyra Ligjore “Gjelaj” synon të ofrojnë zgjidhje të drejta dhe efikase për çështjet ligjore të klientëve tanë.
Ju jeni prioriteti ynë, dhe në punojmë me përvojë dhe ndjeshmëri për të arritur rezultate të mrekullueshme. Në çdo rast, në angazhohemi për të ofruar këshillim të hollësishëm, të drejtë dhe të ndjeshëm ndaj çështjes tuaj.

Zyra Ligjore ”Gjelaj” u themelua në vitin 2013 nga Av. Ndue Gjelaj, me një eksperience më shume se 10 vjeçare, në fushën e avokatisë.

Avokat  Gjelaj ka përfunduar studimet e larta në vitin 1995 ku është diplomuar si “Jurist”, dhe ka ushtruar profesionin e tij në disa institucione shtetërore si: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kruje, Ministria e Drejtësisë dhe Gjykata e Lartë.

Në vitin 1999 fiton titullin “avokat”, profesion të cilin e ushtron nga ky vit e në vazhdim. Gjatë përvojës së tij në fushën e drejtësisë dhe zbatimit të ligjit, ka mbrojtur dhe përfaqësuar çështje të llojeve të ndryshme dhe është i specializuar kryesisht për trajtimin e çështjeve në fushat si: e drejta private/civile, shpërblimi i dëmeve jashtë-kontraktuale që vijnë nga aksidentet motorike dhe në punë, si dhe pronësia dhe titujt e saj.
Av. Ndue Gjelaj
Zyra Ligjore ''Gjelaj''
Nëse keni nevojë për një zyrë avokatie profesionale që ju ofron mbështetje të plotë juridike, kontaktoni Zyren Ligjore Gjelaj . 

Edukimi

1995

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Diploma “Jurist”

1999

Dhoma Kombëtare e Avokatisë Titulli “Avokat”

2010

Universiteti Europian i Tiranës Mastër Profesional  Profili “E drejta civile”

Eksperienca Profesionale

1995 - 2000

Gjykata e Rrethit  Gjyqesor  Kruje Gjyqtar

2002 – 2007

Ministria e Drejtesise Inspektor

2007 - 2013

Gjykata e Larte Drejtor i burimeve njerzore 2007-2008 Ndihmes Ligjor  2008-2013

2013-

Zyra Ligjore ‘’Gjelaj’’

Specializimet

2005

Ekzutimi i vendimeve gjyqesore me objekt “Dhuna ne familje, Zgjidhja martesore”, organizuar nga UNICEF

2009

"Kerkimi ligjor ne juristprudencen e Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut”, organizuar nga USAID

2013

"Trajtimi i çeshtjeve te ponave ne Shqiperi’’, organizuar nga USAID

2015

"Tregu i Sigurimeve ne Shqiperi, Demet jashtekontraktuale", fokusuar ne menyren e trajtimit te tyre.  UNIVERSITETI I TIRANES, FAKULTETI I EKONOMISE,  DEGA FINANCE